Архитектурен екип

Ние сме екип от архитекти, които вярваме в доброто планиране, в съвременния дизайн и в качествената среда за живот. Създадохме жилищна сграда, която отразява професионалните ни идеали като архитекти и в която всеки един от нас би живял. RUHouse и неговото реализиране е продукт на съвместната работа на архитектурния колектив на „А.С.А.“ - проф. д-р арх. Калин Тихолов , гл. ас. д-р арх. Евгени Рафаилов, арх. Стоян Мирлев, арх. Ния Темиз и строителната компания „Унистрой Холдинг“, съчетавайки опит и прецизност в проектирането и строителството.

Строител

“Унистрой Холдинг” е модерна и просперираща компания в областта на проектирането и осъществяване на всички видове строителни и строително-монтажни дейности. Дружеството, в лицето на Велизар Алексиев, е специализирано в строителния мениджмънт, като в портфолиото му фигурират реализирани, комплексно изпълнени жилищни, обществени и индустриални сгради на територията на цялата страна, както и на луксозни курортни комплекси по цялото Черноморие.

Партньори

       

Нагоре